7. Bieg na Piątkę - Lista startowa

Numer startowy Imię Nazwisko Kategoria wiekowa Zebrana kwota
23251 ADAM GLABISZ M
23320 ADAM WIEREMIEJCZYK M
23048 ADAM OBŁUDKA M
20205 ADAM BEJM M
20308 ADAM ALKADI M
25403 ADAM BRODECKI M Biegam Dobrze! - przejdź do strony
115% / 230 zł
23109 ADAM KUBICKI M
- ADAM SADOWSKI M
23219 ADAM RUTKOWSKI M
- ADAM JARMUŻEWSKI M
23197 ADRIAN RYDZ M
- ADRIANA GAJDECKA K
23025 ADRIANNA MŚCIWUJEWSKA K
20101 AGATA JOSKO K
23130 AGATA NAPŁOSZEK K
23016 AGATA GIERSZ K
20175 AGATA PIECZĄTKA K
20322 AGATA HOŁOWNIA K
23238 AGATA KOSTKA K
20203 AGNIESZKA KIERSNOWSKA K
- AGNIESZKA LEWTAK K
- AGNIESZKA ZATORSKA K
23282 AGNIESZKA ZYŚK K
22095 AGNIESZKA SZCZOTOK K
22060 AGNIESZKA TRZCIŃSKA K
20231 AGNIESZKA KUŚNIERZ K
- AGNIESZKA GAŁKA K
23325 AGNIESZKA ORŁOWSKA K
- AGNIESZKA REBEKO K
- AGNIESZKA GRZYB K
22063 AGNIESZKA STOLARCZYK K
- AGNIESZKA BARDECKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
60% / 120 zł
20213 AGNIESZKA MITCHELL K
23095 AGNIESZKA OSAKOWICZ K
20282 AGNIESZKA TRUSZKOWSKA K
- AGNIESZKA KOWAL K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
5% / 10 zł
20183 AGNIESZKA ZIEŃ M
- AGNIESZKA MAJER K
- AGNIESZKA CIEPŁOWSKA K
- AGNIESZKA KROCHMALSKA K
23306 AGNIESZKA KERNER K
20066 AGNIESZKA STRZYGA K
20257 AGNIESZKA POKROP K
- AGNIESZKA WYSOCKA K
20342 AGNIESZKA ŻYTOWIECKA K
22043 AGNIESZKA DZIEJARSKA K
- AGNIESZKA SZYMCZAK K
22104 AGNIESZKA TYMOSZUK K
22007 AGNIESZKA WÓJCIK K
23080 AGNIESZKA WITKOWSKA K
20265 AGNIESZKA JURCZAK K
23160 AGNIESZKA DOBRZYŃSKA K
20333 AGNIESZKA CEBULSKA K
22054 AGNIESZKA PONCELEUSZ K
23164 AGNIESZKA STRZELEC K
25202 AGNIESZKA GRZELAK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
160% / 320 zł
20226 AGNIESZKA KRYSIUK K
25602 AGNIESZKA JOPEK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
200% / 400 zł
22047 AGNIESZKA DOMINIAK K
23336 AGNIESZKA KAROLINA GZULA K
20254 ALAN SZAŁAŃSKI M
- ALEKSANDER REJDYCH M
- ALEKSANDER ANDRUSZKIEWICZ M
20190 ALEKSANDER KOSACKI M
23324 ALEKSANDRA LIDZIŃSKA K
23128 ALEKSANDRA WAWRZENIAK K
- ALEKSANDRA GRZEGORCZYK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
20% / 40 zł
22105 ALEKSANDRA GRZEGOROWSKA K
- ALEKSANDRA WOŹNICKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
85% / 170 zł
- ALEKSANDRA MILCZAREK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
20317 ALEKSANDRA SKROBOWSKA K
25006 ALEKSANDRA KRÓL K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
250% / 500 zł
23098 ALEKSANDRA PAŁKA K
22041 ALEKSANDRA KUCHARSKA K
23266 ALEKSANDRA SOSZYŃSKA K
- ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA K
23232 ALEKSANDRA OWCZAREK K
20315 ALEKSANDRA DOBROWOLSKA K
- ALEKSANDRA BIAŁOWĄS K
20260 ALEKSANDRA TWAROWSKA K
22092 ALEKSANDRA WIECZOREK K
20131 ALEKSANDRA POPŁAWSKA K
20132 ALEKSANDRA RUCKA K
- ALEKSANDRA KANCIAŁA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
40% / 80 zł
20169 ALEKSANDRA OLSZEWSKA K
20078 ALEKSANDRA MUCHA K
23117 ALEKSANDRA GRACZAK K
- ALEKSANDRA GRABOWSKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
20133 ALEKSSNDRA GŁĄB K
20216 ALICJA KLIMKO K
20262 ALICJA KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK K
23189 ALICJA KOŚNIK K
20284 ALICJA REDA K
23271 ALINA RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA K
23319 ANDRZEJ STARUCH M
20100 ANDRZEJ TAŹBIREK M
- ANDRZEJ OLSZEWSKI M
20329 ANDRZEJ ZANIEWICZ M
- ANDRZEJ CZERCZAK M
23151 ANDRZEJ CHABIERA M
- ANDRZEJ ZDROJEWSKI M
- ANDRZEJ SAJKOWSKI M
23297 ANDRZEJ IGNATOWICZ M
20139 ANDRZEJ KONAROWSKI M
- ANDRZEJ KOSNOWSKI M
20328 ANDRZEJ SARNOWSKI M
- ANDRZEJ RADOWSKI M
- ANDRZEJ LIŚNIEWSKI M
20223 ANDRZEJ DANILUK M
23018 ANETA NIEWĘGŁOWSKA K
23120 ANETA BOGUCKA K
22008 ANETA WEJMAN K
23010 ANETTA ORLICKA K
23090 ANGELIKA ZAKABŁUKOWSKA K
23260 ANGELIKA ZBIEĆ K
20094 ANGELIKA SIOK-WOŹNIEWSKA K
22074 ANIA DOBROWOLSKA K
- ANIA KUNASZEWSKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
20% / 40 zł
- ANIA ROCHALSKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
45% / 90 zł
- ANITA TELAKOWSKA K
23087 ANNA BUCHOWIECKA K
23165 ANNA WROŃSKA K
20270 ANNA GRONCZEWSKA K
23050 ANNA TUROWSKA K
23089 ANNA PALCZEWSKA K
- ANNA DEMBIŃSKA K
23124 ANNA SOBOTA K
20055 ANNA KRATIUK K
20141 ANNA LEWANDOWSKA K
23129 ANNA POLIŃSKA K
23255 ANNA ZAGRODZKA K
22076 ANNA GRZECHOWIAK K
23304 ANNA STRACHOCKA K
23192 ANNA ŁUKASZEWSKA K
- ANNA KOZAK K
23135 ANNA JĘDRZEJEWSKA-TUZIM K
23056 ANNA JARMOSZKO K
- ANNA KĘDZIORA K
- ANNA MIZIELIŃSKA K
22031 ANNA ZOŃ K
20182 ANNA WALAC K
20117 ANNA SZERLING K
20248 ANNA GZOWSKA K
20324 ANNA WĄSOWSKA K
20253 ANNA GAWRACZYŃSKA K
22013 ANNA KOWALCZYK K
- ANNA PASTERNAK K
- ANNA ŚLUBOWSKA K
23030 ANNA ORESZCZUK K
20162 ANNA ANUSZKIEWICZ-MYĆ K
22050 ANNA BORUTA K
- ANNA ZHANG K
20321 ANNA BRODZIUK K
- ANNA SIERGIEJCZYK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
- ANNA KOZŁOWSKA K
22037 ANNELI RUOTSALAINEN WIESLER F
20092 ARKADIUSZ OLECHNO M
20306 ARKADIUSZ OLKOWICZ M
20235 ARKADIUSZ KORNOWICZ M
23167 ARKADIUSZ BISKO M
23099 ARKADIUSZ JATCZAK M
20097 ARKADIUSZ WASILEWSKI M
23305 ARLETA DUDZIŃSKA K
23001 ARTUR ŁUKIANOW M
23091 ARTUR ZAKABŁUKOWSKI M
- ARTUR ŻELAZKO M
20274 ARTUR JADCZAK M
22096 ARTUR IWANIUK M
- ARTUR SZYMAŃSKI M
23150 ARTUR BANASIAK M
22099 ARTUR KARŁOWICZ M
- ARTUR KAJKO M
23029 ARTUR JÓŹWIK M
20261 ARTUR WAWRA M
23247 ARTUR BRZOZOWSKI M
20079 ARTUR KOWALSKI M
20278 BARBARA TATARA K
20086 BARBARA TUKENDORF K
- BARBARA KRATIUK K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
50% / 100 zł
20264 BARBARA MASTERNAK K
20341 BARBARA KROMER K
- BARBARA SKARDZIŃSKA K Biegam Dobrze! - przejdź do strony
40% / 80 zł
23240 BARTLOMIEJ PISZCZEK M
20241 BARTŁOMIEJ WUJEC M
20157 BARTŁOMIEJ DĄBEK M
23227 BARTŁOMIEJ NOWICKI M
- BARTŁOMIEJ BIAŁEK M
- BARTŁOMIEJ NELKOWSKI M
20294 BARTŁOMIEJ WALKIEWICZ M
- BARTŁOMIEJ ŁUCIUK M
20272 BARTOSZ MAKAREWICZ M
22077 BARTOSZ RÓŻAŃSKI M
- BARTOSZ PISKORZ M
20242 BARTOSZ GREGORCZYK M
- BARTOSZ WOJTYŁA M
23021 BARTOSZ LIPIŃSKI M
- BARTOSZ PIEROWSKI M
20267 BARTOSZ ANTOSZEWSKI M
- BEATA OKNIŃSKA K
- BEATA PIRÓG K