Odsłon: 690

Odwiedzających: 555

Magdalena biegnie dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje)

Biec dla samej satysfakcji, że się pobiegło, dla dumy z siebie, dla podziwu ze strony bliskich - to dużo - ale dla mnie za mało. Dlatego biegnę dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja pomaga dzieciom, które ktoś skrzywdził, które czują się samotne, niechciane, niewysłuchane. Wspiera też rodziców, opiekunów, nauczycieli w lepszym rozumieniu dzieci i towarzyszeniu im w rozwoju. Jeśli masz wątpliwości, czy warto wspierać ten cel, spójrz na stronę telefonu wsparcia dla dzieci i młodzieży 116 111 https://www.facebook.com/116111telefonzaufania/ tylko dzisiaj, od 12 w południe do drugiej w nocy konsultanci odbędą 250 rozmów z dziećmi, a w przynajmniej jednej sprawie będą musieli przeprowadzić pilną interwencję z powodu zagrożenia życia dziecka, np. próby samobójczej.
Biegnę w celu charytatywnym - to znaczy, że wszystkie środki zebrane na moim koncie biegacza, również pakiet startowy, zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Każda, nawet najmniejsza kwota, daje dzieciom siłę - a mi doda skrzydeł
Magdalena zebrała już :
350
PAKIET STARTOWY

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. więcej »