Odsłon: 2217

Odwiedzających: 1925

Doris runs for NON IRON // Doris biegnie dla NON IRON

<wersja PL poniżej>

On September 30th 2018, I will run the 40th Warsaw Marathon. I would like it to be more than just a race. You can help me with that! Donate money to the charity which I am supporting and help those in need!

The NON IRON Foundation promotes physical education as a way of empowering vulnerable children from challenged backgrounds by various initiatives including but not limited to organising regular sports classes as well as summer and winter sports camps. I would like to give a chance for kids to participate in these projects in order to strengthen their character, teach them what hard work is and how important it is to overcome obstacles and your own weaknesses.

This is the first time I will challenge myself with a marathon. I am privileged and lucky that I can practice daily, that I have access to sports equipment. I also love to run and be physically active in general. I believe that physical education is more than just movement and sports. I believe that through participation in sports we shape our characters, grow self-discipline, develop social skills, improve health and learn to not only be hardworking but also consistent in achieving our goals. Preparing for a marathon has given me a lot of strength in other areas of my life as well.

I studied at Warsaw Physical Education University and I have always promoted participation in physical activities among my family, my friends, my colleagues and my students. I really do believe that through physical education for kids and teenagers we can help them become better human beings. Sport reinforces character, gives a sense of strength and agility. However, not all children can afford participation in physical activities for various reasons.
I strongly believe in this cause and I will be mostly grateful if you can contribute to this fundraising! Thank you! <3 <3 <3

***

30 września 2018r, pobiegnę w 40. PZU Maratonie Warszawskim. Chcę, aby mój start był czymś więcej niż tylko wyścigiem. Możesz mi w tym pomóc. Wesprzyj cel charytatywny, na który biegnę i pomóż tym, którzy potrzebują naszej pomocy!

To pierwszy raz, kiedy będę się mierzyć z dystansem maratońskim. Mam szczęście i jestem uprzywilejowana, ponieważ mogę codziennie trenować, że mam dostęp do sprzętu sportowego. Wierzę, że wychowanie fizyczne oraz krzewienie kultury fizycznej to znacznie więcej niż tylko ruch i sport. Wierzę, że poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej i sportach, budujemy swój charakter, wzmacniamy samodyscyplinę, rozwijamy umiejętności socjalne, polepszamy zdrowie oraz uczymy się nie tylko bycia pracowitym ale też wytrwałym w dążeniu do założonych celów. Podążanie ścieżką przygotowania do maratonu także mi dało dużo siły w innych aspektach mojego życia.

Od lat związana jestem z kultura fizyczną, studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i od zawsze promowałam uczestnictwo w aktywności fizycznej pośród mojej rodziny, moich przyjaciół, moich kolegów i koleżanek z pracy oraz moich uczniów. Głęboko wierzę, że poprzez wychowanie fizyczne możemy wspomóc dzieci i młodzież w dążeniu do bycia lepszymi ludźmi. Sport wzmacnia charakter, daje poczucie siły i sprawczości, co jest niezwykle ważne dla dzieci, które tej siły nie wynoszą z domu. Niestety nie wszystkie dzieci mają dostęp do aktywności fizycznej z różnych powodów. Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON promuje kulturę fizyczną jako sposób do wspierania dzieci z trudnych środowisk. Organizuje dla nich regularne zajęcia sportowe oraz letnie i zimowe obozy. Chciałabym dać szansę większej liczbie dzieci na uczestnictwo w ich projektach, by wzmacniały swój charakter, uczyły się jak ciężko pracować aby osiągnąć założone cele oraz jak ważne jest przezwyciężanie przeszkód i własnych słabości.
Głęboko w to wierzę i będę Ci bardzo wdzięczna, jjak wesprzesz moją zbiórkę dla tej fundacji! Dziękuję <3 <3 <3

#biegamdobrze #dorissphere #dorisruns #dorisforcharity #dorisrunsamarathon
Dorota zebrała już :
4 255
PAKIET STARTOWY

Fundacja NON IRON

Tak jak i TY wierzymy ze sport uczy wytrwałości i jest kuźnią charakteru. Od dwóch lat realizujemy ideę wychowania przez sport. Umożliwiamy dzieciom z terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z trudnych dysfunkcyjnych środowisk regularne uprawianie sportu. Dzięki Non Iron już ok ponad 200 młodych ludzi systematycznie trenuje różne dyscypliny sportu. Pobiegnij dla nas i pomóż nam sfinansować kolejny rok szkolny regularnych treningów sportowych. Wspólnie dajmy im szanse na „dobry start” w życie. Pobiegnij dla naszych podopiecznych i zostań ich bohaterem. Lepszych kibiców nie znajdziesz! więcej »