Odsłon: 92

Odwiedzających: 76

Marcin biegnie dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

[ENG BELOW]

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!
Od ponad 30 lat Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.
https://fdds.pl/

Fundacja od 14 lat prowadzi również telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.
https://116111.pl/

29 września 2024 r. pobiegnę w 46. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim.
Chcę, aby mój start był również okazją do propagowania oraz wspomożenia organizacji, która wspiera dzieci i młodzież w kryzysie.
Razem dołóżmy swoją cegiełkę na ten cel!

Every child deserves a childhood free from violence!
For more than 30 years, the Dajemy Dzieciom Siłę Foundation has been protecting children from violence and sexual abuse. It provides children and their caregivers with support, professional psychological and legal assistance. It teaches adults how to respond wisely and effectively to violence against children and what to do when they suspect that a child is being abused. It supports and engages parents to raise their children with love and respect. Influences Polish law to best protect the interests of the child.
https://fdds.pl/

The Foundation has also been running a helpline for children and young people for 14 years, providing free help to children who have experienced various forms of violence. The phone is anonymous, free of charge, 24/7 and discreet.
https://116111.pl/

On 29 September 2024, I will run in the 46th Nationale-Nederlanden Warsaw Marathon.
I want my start to also be an opportunity to promote and support an organisation that supports children and young people in crisis.
Together, let's make our contribution to this cause!
Marcin zebrał już :
50
PAKIET STARTOWY

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. więcej »