Odsłon: 133

Odwiedzających: 78

Sięgam po Koronę Gór Warszawy!

W ciągu jednego dnia wejdę na 6 najwyższych szczytów stolicy. To ok. 30 km w linii prostej i 740,9m w pionie. Dalej niż półmaraton. Wyżej niż cały Maraton Warszawski.
Do podjęcia się tego niesamowitego wyczynu przekonał mnie jego szlachetny cel! Pieniądze zebrane w ramach tej zbiórki wesprą pacjentów onkologicznych, podopiecznych Fundacji Rak'n'Roll, którzy pokonują dużo trudniejsze wzniesienia każdego dnia.
Wesprzyj moją zbiórkę i pomóż tym, którzy potrzebują naszej pomocy!
Nie daję się astmie oskrzelowej, alergii, hashimoto, niedoczynności tarczycy, przeszczepowi więzadła krzyżowego przedniego w jednym kolanie. Może nie jestem wybitnym biegaczem, ale mogę CHODZIĆ! ;-)
---
I will climb the 6 highest peaks of the capital in one day. That's about 30km in a straight line and 740.9m vertically. Further than the half marathon. Higher than the whole Warsaw Marathon.
I was convinced to undertake this amazing feat by its noble goal! The money collected in this fundraiser will support cancer patients, the charges of the Rak'n'Roll Foundation, who make much more difficult climbs every day.
Support my fundraising and help those who need our help!
I do not give in to bronchial asthma, allergies, hashimoto's, hypothyroidism, anterior cruciate ligament graft in one knee. I may not be a great runner, but I can WALK! ;-)
Dobromila zebrała już :
150

Fundacja Rak'n'Roll. Wygraj Życie!

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych. Pomaga przechodzić przez raka: leczyć się godnie, żyć dobrze i z radością. Tworzy programy, które są odpowiedzią na luki w systemie, a dotyczą potrzeb chorych i ich bliskich. Wobec rosnącej skali problemu, utrudnia życie rakowi. Działa na rzecz zdrowych wyborów, zachowań i otaczania siebie troską na co dzień. więcej »