17. Nationale-Nederlanden Warsaw Half Marathon - Start list

Bib number First name Last name Age category Zebrana kwota
8461 ОКСАНА ОСТРОВЕРХ K-40
16445 ZYGMUNT ŚWIĄTKO M-60
13074 ZUZANNA MICHALSKA K-30
11821 ZUZANNA ŻYWICKA K-20
3369 ZUZANNA CESARZ K-30
2742 ZUZANNA PYSKATY K-20
13827 ZUZANNA MICHALSKA K-20
15059 ZUZANNA BIEŃCZAK K-30
2753 ZUZANNA CHODYRA K-50
1778 ZUZANNA PARFIANOWICZ K-30
10693 ZUZANNA KUBALA K-20
12029 ZUZANNA BLUSZCZ-KOWALSKA K-30
12686 ZUZANNA OSTROWSKA K-20
1651 ZUZANNA BOJARSKA K-20
2689 ZUZANNA JANIK K-20
23029 ZUZANNA RACZYŃSKA K-20 Biegam Dobrze! - przejdź do strony
135% / 540 zł
8275 ZUZANNA NOWAKOWSKA K-20
1523 ZUZANNA JAGIELSKA K-20
3481 ZUZANNA PALEJ K-30
12276 ZUZA ZIAJKO K-40
10994 ZSUZSANNA SZABADOS K-40
- ZSOLT QUITTNER M-30
15041 ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA K-40
12895 ZOFIA SZABAT K-20
11294 ZOFIA SZUBA K-70
- ZOFIA MAGUZA K-20
14715 ZOFIA MIKOŁAJEWSKA K-30
11121 ZOFIA STANISZ K-20
2819 ZOFIA KUBASZEWSKA K-20
14342 ZOFIA SZEJMAN K-40
12534 ZOFIA BOGUCKA K-20
14338 ZOFIA SĘK K-40
2683 ZOFIA PRZEDPEŁSKA K-20
11733 ZOFIA BURNICKA K-20
1209 ZOFIA WILK K-20
13147 ZOFIA CHOLEWIŃSKA K-30
12484 ZOFIA MAJOREK K-30
3000 ZHALA ALIYEVA K-20
10676 ZENON ZUBEK M-40
12647 ZENON BARAN M-60
- ZENON CIECHAŃSKI M-60
2246 ZENON MICHALIK M-60
15001 ZENON STĘPIEŃ M-60
11076 ZENON MOŚCICKI M-70
12575 ZDZISŁAW ZIMIŃSKI M-60
10548 ZDZISŁAW NIEWIADOMSKI M-70
11788 ZDZISŁAW PLES M-70
3621 ZDZISŁAW STAROŃ M-40
16106 ZDZISŁAW HELLER M-60
11640 ZDRAVKO IVANOV M-30
2255 ZBYSZEK SOKOŁOWSKI M-50
8074 ZBYSZEK PAŁKA M-40
20023 ZBIGNIEW FALANA M-30 Biegam Dobrze! - przejdź do strony
150% / 600 zł
16949 ZBIGNIEW PIWOŃSKI M-40
13860 ZBIGNIEW ARAŹNY M-50
13253 ZBIGNIEW GOŁKOWSKI M-50
16728 ZBIGNIEW BRYLSKI M-60
14802 ZBIGNIEW JACKOWSKI M-60
12747 ZBIGNIEW DOROTA M-50
14229 ZBIGNIEW TYMICKI M-50
1300 ZBIGNIEW KALINOWSKI M-50
9581 ZBIGNIEW BANASZEWSKI M-60
15044 ZBIGNIEW GRANAT M-60
9596 ZBIGNIEW KOWALSKI M-40
11401 ZBIGNIEW RODAK M-50
1307 ZBIGNIEW KOŁACZEK M-50
13730 ZBIGNIEW FALBA M-50
16922 ZBIGNIEW LESZEK M-60
14537 ZBIGNIEW CZOP M-40
1597 ZBIGNIEW KRAWCZAK M-60
9855 ZBIGNIEW FLORECKI M-70
16300 ZBIGNIEW KRÓL M-40
14770 ZBIGNIEW USZYŃSKI M-40
10132 ZBIGNIEW GRABOWSKI M-50
10788 ZBIGNIEW PORCZYK M-30
2579 ZBIGNIEW MARCINIAK M-50
3406 ZBIGNIEW BĄKOWICZ M-60
3716 ZBIGNIEW MNICH M-40
14166 ZBIGNIEW GRĄDZKI M-40
3667 ZBIGNIEW NOWAK M-20
13149 ZBIGNIEW WROŃSKI M-50
13492 ZBIGNIEW SADOWSKI M-60
2362 ZBIGNIEW KLIPOW M-30
14673 ZBIGNIEW ROSIŃSKI M-60
13010 ZBIGNIEW SANKOWSKI M-50
1459 ZBIGNIEW BIEDERKA M-60
1460 ZBIGNIEW MOROZ M-40
2113 ZBIGNIEW WALENTO M-70
13054 ŻANETA DELA K-30
13212 ŻANETA MAŃKO K-30
13560 ŻANETA PACZKOWSKA K-40
12213 ŻANETA POWOLNA K-20
15092 ŻANETA KOWALCZYK K-20
9627 ŻANETA FELIGA K-40
11784 ŻAKLINA OSSOWSKA K-40
11317 YVONNE GÓRSKA K-40
8597 YVES MAREL M-50
10168 YURY RAKOMSIN M-40
14326 YURIY DANYLCHENKO M-40
1499 YURIY MAKAREVICH M-40
3320 YURII BERSHEDA M-20
- YUMIKO KORCZENIEWSKI K-30
13888 YULIYA YERMALAYEVA K-30
14073 YULIIA POLIAKOVA K-30
12209 YULIIA VEREMCHUK K-30
10844 YULIIA BELETSKA K-30
12133 YULIANNA SECHKO K-20
2545 YULIAN SKOROPADYK M-20
13810 YULIA SHASHKO K-20
2736 YUDAI SATO M-20
12518 YOUSRY ABDALLAH M-70
14233 YEVHENIIA VIAZOVCHENKO K-30
13943 YEVHENII SAKHNO M-20
11849 YEVHENII KURMANOV M-30
14794 YEVHEN KHARKIVSKYI M-30
- YEN SEN CHENG M-60
15360 YELYZAVETA (LIZA) SKRIABINA K-20
- YAUHENI KUSHALIN M-30
8486 YAUHENI FRANTSIKAU M-30
8525 YAUHENI KARS M-40
- YAUHEN MATSKEVICH M-30
13896 YASUNORI ARIKAWA M-40
13114 YASSINE OUAMARA M-20
1676 YAROSLAV BASILIYA M-40
- YARASLAU PADREZ M-20
10249 YAN KARCHEUSKI M-30
9696 WOJTEK KALINOWSKI M-20
22018 WOJTEK GUMUŁA M-30 Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 616,47 zł
3880 WOJTEK ZAGORSKI M-40
2303 WOJTEK CEGLAREK M-30
15013 WOJTEK CZARNOCKI M-20
15093 WOJTEK OSTAPIŃSKI M-50
11236 WOJTEK SUCHOWIECKI M-40
1973 WOJTEK PIĘCEK M-50
10590 WOJTEK RAFAŁO M-50
8186 WOJTEK MICHOTA M-40
16870 WOJTEK SMAGOWSKI M-40
1685 WOJCIECH KRZYSZTOF FIJAŁKOWSKI M-20
13833 WOJCIECH J. CHMURAK M-30
8106 WOJCIECH RUSICKI M-30
11634 WOJCIECH WYDRA M-50
10755 WOJCIECH HUNKIEWICZ M-50
10893 WOJCIECH GLUSZKIEWICZ M-20
2741 WOJCIECH KAŹMIERCZAK M-30
1744 WOJCIECH MARYNOWSKI M-20
1747 WOJCIECH JAKUBCZAK M-30
16352 WOJCIECH SOBIERAJ M-50
13056 WOJCIECH SZKARŁAT M-20
16253 WOJCIECH BIELECKI M-40
- WOJCIECH NOWAKOWSKI M-30
- WOJCIECH LOGIŃSKI M-30
- WOJCIECH PIJANOWSKI M-20
1809 WOJCIECH SZAPIEL M-40
11441 WOJCIECH JĘDRZEJCZAK M-50
10916 WOJCIECH WRÓBEL M-40
14757 WOJCIECH TRYBUSZKIEWICZ M-50
- WOJCIECH DŁONIAK M-50
27027 WOJCIECH PERKOWSKI M-30 Biegam Dobrze! - przejdź do strony
335% / 1 340 zł
8205 WOJCIECH MACIEJOWSKI M-40
1256 WOJCIECH RYTEL-TYBURCZY M-30
8195 WOJCIECH KASPROWICZ M-30
12313 WOJCIECH KOTAS M-40
14395 WOJCIECH GOŁĘBIOWSKI M-20
9883 WOJCIECH BANASIK M-30
10530 WOJCIECH GACA M-30
10531 WOJCIECH PIELACHA M-20
14237 WOJCIECH KOSESKI M-30
3506 WOJCIECH BARANIAK M-40
10139 WOJCIECH FILBRANDT M-40
15017 WOJCIECH MERKWA M-30
9726 WOJCIECH MAKAREWICZ M-40
14823 WOJCIECH SZTABIŃSKI M-50
- WOJCIECH HAŁABUZ M-30
- WOJCIECH RZEŻNICKI M-40
15121 WOJCIECH PĄCZEK M-40
14043 WOJCIECH BRONIEK M-50
3798 WOJCIECH FRITZ M-30
11957 WOJCIECH STASZEWSKI M-50
2227 WOJCIECH SIETESKI M-30
1581 WOJCIECH STĘPLEWSKI M-40
14104 WOJCIECH HELIASZ M-40
1219 WOJCIECH SULEJ M-40
12470 WOJCIECH PAMROWSKI M-30
2833 WOJCIECH SĄSIADEK M-40
10082 WOJCIECH WIĘCZKOWSKI M-40
3417 WOJCIECH DUCZMAL M-40
13451 WOJCIECH JAKUBCZAK M-40
10595 WOJCIECH TEKIELSKI M-30
2906 WOJCIECH PIETRASIEWICZ M-40
3931 WOJCIECH MĄKA M-40
2905 WOJCIECH MUCHA M-40
9308 WOJCIECH PELCZAR M-20
12377 WOJCIECH FUDAŁA M-30
16418 WOJCIECH WENDLAND M-60
2106 WOJCIECH SZELĄGOWSKI M-20
16489 WOJCIECH WILCZKO M-30
- WOJCIECH BUJKO M-40
14989 WOJCIECH BUDZICH M-40
11636 WOJCIECH SAWICKI M-30
2799 WOJCIECH CIECIERSKI M-40