Page views: 2996

Visitors: 2376

Marek biegnie dla WWF Polska, czyli zając w Drużynie MorśWINa

Cześć!

Od czterech lat ostatnia niedziela września oznacza dla mnie to samo : maraton w Warszawie. To będzie mój czwarty bieg na „królewskim" dystansie. Debiut w roku 2015 - 2:51:21, powtórka w 2017 – 2:43:57. W 2016 start z kolegami w sztafecie maratońskiej. W 2018 debiutowałem jako maratoński pacemaker, pomagając innym biegaczom "złamać" magiczne 3 godziny (2:59:52). W tym roku Fundacja Maraton Warszawski powierzyła mi tę rolę ponownie.

Od samego początku mojego biegania staram się je połączyć z pomaganiem innym. W ciągu ostatnich trzech lat (indywidualnie i z kolegami ze sztafety) udało mi się zebrać dla fundacji partnerskich akcji „Biegam Dobrze” prawie 40 tys. złotych. Można powiedzieć, że zbieranie idzie mi nie gorzej niż bieganie. Dlatego i w tym roku zdecydowałem się pomóc.

Dlaczego Fundacja WWF Polska? Musimy chronić nasze środowisko, aby nasze dzieci i wnuki mogły swobodnie cieszyć oczy pięknymi naturalnymi krajobrazami, spotykać dzikie zwierzęta żyjące na wolności, kąpać się w czystych jeziorach i rzekach i oddychać zdrowym powietrzem. Sam wiele czasu spędzam na łonie natury. Poza bieganiem moją drugą pasją jest fotografia krajobrazowa i przyrodnicza i wiem jakie to przeżycie, kiedy leżąc na wiślanej łasze, łące czy rozlewisku obserwujesz z bliska gatunki objęte ochroną.

W tym roku hasłem przewodnim jest ochrona morświna, niewielkiego morskiego ssaka, którego bałtycka populacja zmalała do tego stopnia, że grozi jej całkowite wyginięcie.

A więc - wrzucajcie do skarbonki tyle ile chcecie czy możecie. Ta kasa na pewno się nie zmarnuje! Ludzie z Fundacji WWF Polska świetnie wiedzą, jak ją spożytkować. Każda - choćby najdrobniejsza - wpłata będzie bezcenna dla naszego środowiska a dla mnie stanowić będzie dodatkową motywację. Z ogromną przyjemnością pomogę innym biegaczom osiągnąć wymarzony czas i z wdzięcznością przyjmę Wasz wkład, który stanie się naszą wspólną pomocą dla przyrody.

UPDATE 2019-10-01
Bieg za nami. Niestety, ze względu na uraz nie mogłem poprowadzić grupy do samej mety. Ale większość trasy przebiegliśmy razem i kilka pięknych wyników z tych wspólnych 34 km się urodziło. Pełna sprawność wróci za chwilę, na pewno nie odpuszczę tego pomagania przez bieganie :)

*****************************************************************************************
Hey!

This will be my 4th marathon, as always in Warsaw. Debut in 2015 - 2:51:21, return in 2017 - 2:43:57. In 2016 marathon relay race in team with my two friends. 2018 jubilee 40th edition of the Marathon I ran for the first time as a pacemaker, helping other runners break the "mystic" 3 hours (finishing at 2:59:52). This time I will lead the “3H breakers” group, too.

From the very beginning of my running adventure, I have tried to connect it with helping others. With my colleagues from the relay and during my 2 individual collections, we managed to raise for 3 foundations almost PLN 40k.

Why the WWF Polska Foundation? We must protect our environment so that our children and grandchildren could enjoy their eyes with beautiful natural landscapes, meet animals living in the wild, bath in clean lakes and rivers and breathe healthy air. I spend a lot of time in the nature. Apart from running, my second passion is landscape and nature photography, and I know what kind of experience it is observing closely protected species when lying on a Vistula sandbanks, a meadow or a pool.

This year's slogan is the protection of the harbour porpoise, a species of sea mammal. The Baltic population of porpoise has been extremely reduced and threatens complete extinction.

So - please donate as much as you want or you can. This cash will definitely not go to waste! People from the WWF Poland Foundation know how to use it. Any - even the smallest - payment will be invaluable for our environment and for me it will be an additional motivation. I will help other runners achieve their dream record and I will gratefully accept your contribution, which will become our common help for nature.

UPDATE 2019-10-01
The race is over. I did not manage to lead my group the the finish line because of an injury. We ran together most of the track and those 34km brought few great results at the end. I hope to be back fit in few days and start to help in run again!

My challenge

12003 to mój numer startowy a wyniki wcześniejszych zbiórek zobowiązują :) // Here is my challenge : to raise at least PLN 12'003 - my Bib number and past collections result commit :) 2019-10-01 UPDATE Skoro 12003 pękło to dlaczego nie 17504 ? Z takim numerem zbierałem dla WWF Polska na wilki w 2018 - jako zając, oczywiście :) As 12003 has been reached why not to aim at 17504 ? That was my Bib number during 2018 race for WWF Polska when we helped the wolves :)
Marek has already collected :
17 654
Race kit
My target : 17 504 zł

WWF Poland

WWF is the world's leading, independent conservation organization. WWF focuses not only on species conservation of the largest Polish carnivores – the wolf, lynx, and brown bear, Baltic mammals, grey seal and harbour porpoise, but also on protecting their natural habitat. WWF Poland promotes sustainable fishery and agriculture, and educates society regarding the harmful effects of climate change and interference in rivers and seas' ecosystems. więcej »