Page views: 1346

Visitors: 975

Michał biegnie dla Polskiej Akcji Humanitarnej

Woda jest niezbędna do życia - oczywisty frazes, nikomu nie trzeba tego tłumaczyć.
Już od 25 lat Polska Akcja Humanitarna stara się zapewnić ofiarom wojen i klęsk naturalnych właśnie to czego potrzebują najbardziej – wodę pitną i do celów sanitarnych, aby powstrzymać epidemie „chorób brudnych rąk”, które w XXI wieku wciąż zbierają śmiertelne żniwo.
Susze i klęski głodu są często zapalnikiem do rozruchów i wojen domowych a wojny odcinają ludzi od wody i wywołują głód (zniszczone studnie i kanały nawadniające pola). Gdzie najłatwiej przerwać ten martwy krąg?
PAH buduje i remontuje studnie w Sudanie, Kenii, Iraku, Syrii, Jemenie, Somalii…
Cel PAH jest najprostszy z możliwych – uratować jak najwięcej istnień po prostu dając im wodę.
Właśnie dlatego chcę pobiec dla Polskiej Akcji Humanitarnej i proszę o wsparcie.
Michał has already collected :
380
Race kit

Polish Humanitarian Action

For 25 years we have been helping people suffering from natural disasters and armed conflicts. Life and health of people in need is always our priority. We work in South Sudan, Somalia, Syria, Iraq and Ukraine. When running with PAH, you can provide access to safe and clean water to whoever needs it the most! więcej »