Page views: 569

Visitors: 458

Marek biegnie dla Polskiej Akcji Humanitarnej

31 marca pobiegnę w 14. PZU Półmaratonie Warszawskim. Chcę, aby mój start był czymś więcej niż tylko wyścigiem. Możesz razem ze mną wesprzeć Polską Akcję Humanitarną i pomóc tym Wszystkim, których opieką Oni otaczają!
Marek has already collected :
1 000
Race kit

Polish Humanitarian Action

For 27 years we have been helping people suffering from natural disasters and armed conflicts. Life and health of people in need is always our priority. We work in South Sudan, Somalia, Syria, Iraq, Yemen, Ukraine and Kenya. When running with PAH, you can provide access to safe and clean water to whoever needs it the most! więcej »