Page views: 659

Visitors: 524

Magdalena biegnie dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje)

Biec dla samej satysfakcji, że się pobiegło, dla dumy z siebie, dla podziwu ze strony bliskich - to dużo - ale dla mnie za mało. Dlatego biegnę dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja pomaga dzieciom, które ktoś skrzywdził, które czują się samotne, niechciane, niewysłuchane. Wspiera też rodziców, opiekunów, nauczycieli w lepszym rozumieniu dzieci i towarzyszeniu im w rozwoju. Jeśli masz wątpliwości, czy warto wspierać ten cel, spójrz na stronę telefonu wsparcia dla dzieci i młodzieży 116 111 https://www.facebook.com/116111telefonzaufania/ tylko dzisiaj, od 12 w południe do drugiej w nocy konsultanci odbędą 250 rozmów z dziećmi, a w przynajmniej jednej sprawie będą musieli przeprowadzić pilną interwencję z powodu zagrożenia życia dziecka, np. próby samobójczej.
Biegnę w celu charytatywnym - to znaczy, że wszystkie środki zebrane na moim koncie biegacza, również pakiet startowy, zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Każda, nawet najmniejsza kwota, daje dzieciom siłę - a mi doda skrzydeł
Magdalena has already collected :
350
Race kit

Empowering Children Foundation

For the last 26 years, the Empowering Children Foundation has been striving to make sure all children have a safe childhood and are treated with respect for their dignity and subjectivity. We protect children from harm and help those who have experienced violence to know their rights, believe in themselves and enjoy life. więcej »