Page views: 504

Visitors: 379

Dorota biegnie dla WWF Polska

---- English version follows ------
Rok temu pierwszy raz pobiegłam charytatywnie dla WWF Polska. Wasz odzew i wsparcie było niesamowite!
Udało mi się uzbierać całą kwotę i tym samym pomóc w ochronie zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że sporą część swojego prywatnego czasu poświęcam na pomoc zwierzętom - szukam domów dla porzuconych królików z Fundacji Azyl dla Królików w Toruniu (https://www.facebook.com/AzylDlaKrolikow/) , biegam z psami z olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt. Współpracuję również z Anią, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt w Jenlonkach (https://www.facebook.com/osrodekjelonki/).
Dlatego teraz znów chcę pomóc zwierzętom nie tylko lokalnie, ale również w większej skali. Ochrona dzikich zwierząt jest według mnie tak samo ważna, jak pomoc naszym najbliższym "sąsiadom" żyjącym obok nas na codzień.

Pomóżcie ze mną!

-----------------------------------
A year ago, I ran for the first time for WWF Polska charity. Your feedback and support were amazing!
I managed to collect the entire amount and thus help protect endangered species of animals.
Those who know me know that I devote a large part of my private time to helping animals - I am looking for homes for abandoned rabbits from the Rabbit Rescue Foundation in Toruń (https://www.facebook.com/rabbits.torun), I run with dogs from Olsztyn Animal Shelters. I also work with Ania, who runs the Rehabilitation Center for Wild Animals in Jenlonki (https://www.facebook.com/osrodekjelonki/).
That's why I want to help animals again not only locally but also on a bigger scale. The protection of wild animals is, in my opinion, just as important as helping our nearest "neighbours" that live next to us on a daily basis.

My challenge

Jeśli moja zbiórka osiągnie 500zł wsród wszystkich wpłacających rozlosuję i wyślę 3 drobne azylowe upominki :) Pamiętajcie, żeby zostawić swoje dane kontaktowe jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu! Uwaga uwaga! Jesli zbiórka przekroczy 500zł pobiegnę w stroju z króliczym akcentem! :D ------------------------------- If my fundraising reaches PLN 500 among all contributors I will pick randomly 3 donors and send 3 small Rabbit Rescue gifts :) Remember to leave your contact details if you want to take part in the draw! Attention attention! If the collection exceeds PLN 500, I will run dressed up as a bunny! :D
Dorota has already collected :
670
Race kit
My target : 500 zł

WWF Poland

WWF is the world's leading, independent conservation organization. WWF focuses not only on species conservation of the largest Polish carnivores – the wolf, lynx, and brown bear, Baltic mammals, grey seal and harbour porpoise, but also on protecting their natural habitat. WWF Poland promotes sustainable fishery and agriculture, and educates society regarding the harmful effects of climate change and interference in rivers and seas' ecosystems. więcej »