Page views: 1269

Visitors: 1267

Mariusz biegnie dla "Fundacja SYNAPSIS"

Autyzm wprowadza zmysły w błąd. Nie ma lekarstwa na autyzm. Jest jednak fundacja Synapsis, która pomaga osobom (w szczególności dzieciom) odnaleźć się w świecie który widzą, słyszą i czują inaczej niż my. 27 września chcę pobiec w 37. PZU Maratonie Warszawskim. Chcę, aby mój start był czymś więcej niż tylko wyścigiem. Możesz mi w tym pomóc. Wesprzyj organizację charytatywną, dla której biegnę. Zebrane środki zasilą jej konto, każda wpłata zmniejszy dystans do samodzielności dzieci, które są dotknięte autyzmem. WARTO POMAGAĆ, DOBRO POWRACA☺.
Mariusz has already collected :
360
Race kit

SYNAPSIS Foundation.

There is no cure for autism. However, there is SYNAPSIS Foundation, which for 30 years has been changing the world for people with autism. Help us to be faster than autism in children: collect money for diagnosis and therapy. This will support autistic children in achieving their own world record - ability to live independently. Hurry up! Be faster than autism! więcej »