Page views: 4384

Visitors: 3070

Daniel biegnie dla Fundacji SYNAPSIS

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas" - Flora Edwards.

25 września pobiegnę w 38. PZU Maratonie Warszawskim i biorę udział w zbiórce pieniędzy w ramach akcji #BiegamDobrze na Fundację SYNAPSIS.

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.

Ta zbiórka ma na celu pomóc osobom, które prawdopodobnie nie będą miały możliwości przebiec takiego maratonu.

A Ty mi możesz pomóc w tej zbiórce poprzez wpłatę pieniędzy na fundacje.

Dziękuję za wszystkie wpłaty! Pamiętajmy, dobro powraca...

My challenge

Opis wyzwania
Daniel has already collected :
5 324,23
Race kit
My target : 5 000 zł

SYNAPSIS Foundation.

There is no cure for autism. However, there is SYNAPSIS Foundation, which for 30 years has been changing the world for people with autism. Help us to be faster than autism in children: collect money for diagnosis and therapy. This will support autistic children in achieving their own world record - ability to live independently. Hurry up! Be faster than autism! więcej »