Page views: 1791

Visitors: 1242

Drużyna "Pomocne kopyta" biegnie dla Polskiej Akcji Humanitarnej

Bieg. Upał. Pot. I wzmożone pragnienie wody. A także szczęście, że udało się pokonać kolejny dystans. Znajome uczucie, dla każdego biegacza, prawda?
Jednak są na świecie osoby, które nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej, co dla nas w Polsce może być ciężkie do wyobrażenia.
Więc dlaczego by nie połączyć przyjemnego z pożytecznym?
Tym razem łączymy siły i zmierzymy się z Maratonem w sztafecie. Tadek, z największym doświadczeniem podejmie się 18 km a Maja i Kuba zadebiutują na dystansie 14 km i 10 km.
Razem chcemy aktywnie działać z myślą, że każdy z nas ma coś, co może dać z siebie dla innych.
Dedykujemy ten maraton wszystkim tym osobom, które wspiera Polska Akcja Humanitarna i które nie mają dostępu do czystej wody pitnej, a przez to też często szansy na edukację, rozwój i pracę.
Bo dla nas, to tylko szklanka z wodą. Dla kogoś to szansa na rozwój i godne życie.
To jak? Dasz nam kopa na start?
Aby wziąć udział w biegu potrzebujemy 75 osób, które wpłacą nam co najmniej 10 zł.
Wierzymy, że z Twoim wsparciem uda nam się wystartować i pokonać ten dystans!
Każda osoba, która wpłaci na naszą zbiórkę 10 zł przebiegnie razem z nami cały Maraton, ponieważ umieścimy Twoje imię na naszych koszulkach!
W imieniu swoim i wszystkich tych, na rzecz których działamy, ogromnie dziękujemy!❤️


Run. Heat. Sweat. And an increased thirst for water mingled with happiness of having covered another distance. A familiar feeling for any runner, right?
However, there are people in the world who do not have access to safe drinking water, which for us in Poland and in other countries in Europe can be hard to imagine.
So why not combine a fun challenge with something useful for others?
This time we are joining forces and tackling the Marathon in a relay race. Tadek, with the most experience, will undertake the 18 km and Maja and Kuba will make their debut at the 14 km and 10 km distances.
Together we want to bring to life the idea that each of us has something to give of ourselves for others.
We dedicate this marathon to all those people who are supported by Polish Humanitarian Action and who do not have access to clean drinking water, and thus often no chance of education, development or work.
Because for us, it's just a glass of water. For someone else, it's a chance to live with dignity and hope for a future with more possibilities.
So, what do you say? Will you give us a kick start?
We believe that with your support we will be able to take off and cover the distance!
Every person who donates to our collection will run the entire Marathon with us, as we will put your name on our T-shirts!
On behalf of ourselves and all those we support, thank you very much! ❤️
Drużyna "Pomocne kopyta" has already collected :
2 300
Race kit

Polish Humanitarian Action

For 30 years we have been helping people suffering from natural disasters and armed conflicts. Life and health of people in need is always our priority. Currently, PAH's national offices operate in South Sudan, Kenya, Somalia, Iraq, Yemen, Poland and Ukraine. We also operate in Afghanistan, Madagascar and Lebanon. Help us reach where help is most needed! więcej »

90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji dobroczynnej, 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz inne cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”. Regulamin »