Page views: 948

Visitors: 773

Michał biegnie dla Fundacji Wcześniak ......... . Michał runs for the Premature Foundation (Fundacja Wcześniak)

***********************************************************************************


Zostań moim partnerem w walce o dobre cele! 24 września 2023 r. wezmę udział w 45. Maratonie Warszawskim dla Fundacji Wcześniak. Będę biegał dla dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin, aby pomóc w zapewnieniu im lepszego startu w życie.

Możesz mi pomóc osiągnąć mój cel charytatywny, wspierając ich finansowo. Każda kwota jest cenna i pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń medycznych dla wcześniaków oraz na pomoc ich rodzinom. Zostań ich darczyńcą już teraz i pomóż nam razem zrealizować to ważne zadanie!

Razem możemy uczynić świat lepszym miejscem dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dziękuję za każdą formę wsparcia!

***********************************************************************************


Become my partner in the fight for good causes! On September 24, 2023, I will participate in the 45th Warsaw Marathon for the Prematurity Foundation. I will be running for children born prematurely and their families to help give them a better start in life.

You can help me reach my charitable goal by supporting them financially. Any amount is valuable and will allow me to purchase essential medical equipment and devices for premature babies and help their families. Become their donor now and help us accomplish this important task together!

Together we can make the world a better place for those who need our help. Thank you for any form of support!


***********************************************************************************
Michał has already collected :
1 500
Race kit

Fundacja Wcześniak

Fundacja Wcześniak for the last 13 years supports parents of premature babies, who at birth weigh as much as a teddy bear or bag of sugar. The Foundation runs a www.wczesniak.pl, rental of equipment for the care of preterms, publish free books, manages more than 230 subaccounts, operates at EU level to standardize perinatal care in Europe. więcej »

90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji dobroczynnej, 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz inne cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”. Regulamin »