Page views: 789

Visitors: 412

Daniel biegnie dla Polskiej Akcji Humanitarnej (Daniel runs for Polish Humanitarian Action)

Po "covidowej" przerwie z wielką radością wracam do maratonów! Czuję się podekscytowany perspektywą treningów, rekordów i samym startem, który już we wrześniu w Warszawie. Mam nadzieję, że jak zawsze będzie mnie wspierać nasz rodzinny klub kibica podążający za mną wzdłuż trasy hałasując, robiąc dużo pozytywnego zamieszania i powiewając naszym tradycyjnym już transparentem!

To, że mój start zawsze wiąże się z celem charytatywnym jest już normą. Jeśli można tak pomóc innym, to robię co w mojej mocy by zebrać jak najwięcej funduszy dla potrzebujących.

W tym roku z oczywistych powodów postanowiłem wesprzeć Polską Akcję Humanitarną a a za jej pośrednictwem osoby poszkodowane w wyniku konfliktu w Ukrainie. PAH na bieżąco monitoruje potrzeby - zarówno na miejscu jak i tu w Polsce - więc mamy pewność, że fundusze są przekazane tam, gdzie pomogą najbardziej.

Każda zebrana przeze mnie złotówka zasili konto PAH-u a potem bezpośrednio pomoże tym, którzy tej pomocy pilnie potrzebują. Jeśli możesz, proszę o pomoc poszkodowanym w Ukrainie oraz trzymanie za mnie kciuków 25. września. Ja dam z siebie wszystko!

Dziękuję za wsparcie!

-----

After a long Covid break, it is with great joy and pleasure that I return to running marathons! I feel excited about the prospect of training sessions, new PBs and the start itself, which takes place in September in Warsaw. I hope that, as always, I will be supported by our one and only family fan club following me along the route making noise, creating a lot of positive fuss and waving our homemade banner!

The fact that my marathons involve raising funds for different charities became the norm. If it is possible to help others this way, I am happy to do my best to raise as much money as possible for those in need.

This year, for obvious reasons, I decided to support the Polish Humanitarian Action and, through it, help those affected by the conflict in Ukraine. PHA monitors the needs on an ongoing basis - both locally and in Poland - so we can be sure that the funds are allocated where they will help the most.

All money will be credited to the PHA account and then will directly help those who urgently need this support. If you can, please help PHA and me and keep your fingers crossed for me on September 25th. I will do my best!

Thank you for your support!

My challenge

Zebrać jak największą kwotę i ustanowić nowy rekord - 3:30 do pobicia! (To collect as much as possible and set a new PB - 3:30 to break!)
Daniel has already collected :
1 900
Race kit
My target : 2 000 zł

Polish Humanitarian Action

For 28 years we have been helping people suffering from natural disasters and armed conflicts. Life and health of people in need is always our priority. We work in South Sudan, Somalia, Iraq, Yemen, Ukraine and Kenya. When running with PAH, you can provide access to safe and clean water to whoever needs it the most! więcej »