Page views: 1628

Visitors: 1340

26.09.2021 Lucjan pobiegnie dla Fundacji SYNAPSIS

26 września 2021 r. pobiegnę w 43. Maratonie Warszawskim, aby wesprzeć szczególny cel. Chcę, aby mój start nie był wyścigiem, tylko czymś więcej. Możesz mi w tym pomóc, wspierając Fundację Synapsis pomagającą dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera. Wspierając cel charytatywny, dla którego biegnę, możesz pomóc tym, którzy potrzebują naszej pomocy, proszę więc o wpłatę na szlachetny cel - Fundację SYNAPSIS.
Autyzm i zespół Aspergera są zaburzeniami powodującymi odmienny sposób myślenia i odczuwania świata. Przyczyny tych zaburzeń nie są w pełni znane – wpływ na ich ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby.
Lucjan Średnicki

My challenge

Jeśli dam radę, przebiegnę kolejny maraton
Lucjan has already collected :
1 861
Race kit
My target : 1 000 zł

SYNAPSIS Foundation.

There is no cure for autism. However, there is SYNAPSIS Foundation, which for 30 years has been changing the world for people with autism. Help us to be faster than autism in children: collect money for diagnosis and therapy. This will support autistic children in achieving their own world record - ability to live independently. Hurry up! Be faster than autism! więcej »

90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji dobroczynnej, 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz inne cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”. Regulamin »