Page views: 626

Visitors: 582

Marcin biegnie dla Polskiej Akcji Humanitarnej

30 września 2018 r. pobiegłem w jubileuszowym 40. Maratonie Warszawskim i po raz pierwszy wybrałem ścieżkę charytatywną. Obok przygotowań do samego startu pojawił się nowy cel, który sprawił,że zacząłem piec ciastka, aby w ten sposób zebrać jak największą kwotę i sprawić trochę słodkiej, ale zdrowej przyjemności koleżankom i kolegom z pracy. W tym roku jest trudniej ze względu na częściową pracę zdalną. Mimo to znów chciałbym, żeby udział w biegu miał dodatkową wartość i chociaż w najmniejszym stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Jeśli możesz się przyłączyć, bardzo dziękuję!

On 30th September 2018, I took part in the 40th Warsaw Marathon and for the first time chose the charity option. With this new goal in mind, apart from making preparations for the run, I started baking cookies to raise some money and bring a little bit of sweet but healthy joy to my colleagues. Although it has been harder this year due to remote work, it would be great if my participation had this added value and even to the smallest degree contributed to improving the situation in places where help is needed. If you can join, thank you so much!
Marcin has already collected :
550
Race kit

Polish Humanitarian Action

For 28 years we have been helping people suffering from natural disasters and armed conflicts. Life and health of people in need is always our priority. We work in South Sudan, Somalia, Iraq, Yemen, Ukraine and Kenya. When running with PAH, you can provide access to safe and clean water to whoever needs it the most! więcej »