Page views: 1530

Visitors: 1445

Małgorzata biegnie dla Australii

9 lutego pobiegnę w ramach akcji #BiegamDobrze dla Australii w Łazienkach Królewskich.
Wszystkie zebrane przeze mnie środki zostaną przekazane na pomoc w odbudowie szkód w Australii.
Nie bądź obojętny! Wesprzyj moją zbiórkę i pomóż naszej wspólnej planecie!

My challenge

Bieganie to moja pasja. Jednak bez celu bieganie dla mnie nie ma sensu. Chcę biegać w słusznej sprawie. Przyłączam się do akcji, chcę pociągnąć za sobą innych. Razem możemy więcej. Razem możemy rozprzestrzeniać dobro, pomagać. Mój cel to zarazić innych dobrem. Jeżeli uzbieram na pakiet to już znak, że to się dzieje. Zachęcam wszystkich do dobrowolnych datków. Dziękuję serdecznie i zapewniam "Dobro powraca".
Małgorzata has already collected :
180
Race kit
My target : 100 zł

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż to organizacja o ponad 100-letnim doświadczeniu w niesieniu pomocy humanitarnej i rozwojowej społecznościom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz konfliktów zbrojnych. Jego siłą jest możliwość kontaktu z całym światem za pośrednictwem bliźniaczych organizacji w 192 państwach. Wsparcie dla Australii przekaże przez Australijski Czerwony Krzyż, który od początku fali pożarów odpowiada na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Australii. Dystrybucja wody, paczek żywnościowych i higienicznych, organizacja schronienia i pomoc w odnalezieniu rodziny dla przesiedlonych, a także pomoc psychologiczna to jego działania priorytetowe. Dziękujemy za wsparcie naszej międzynarodowej humanitarnej misji! Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pck.pl/aktualnosci. więcej »